НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА

ЕКОБУЛПАК е група от дружества в сферата на разделно събиране, предварително третиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци.

ЕКОБУЛСОРТ
София

ЕКОБУЛХАРТ
Пазарджик

ЕКОБУЛПАК България

ЕКОКОМЕРС
Търговище

СОРТ КОМЕРС
Ямбол

ЕКОБУЛПАК България

Производителите и вносителите на опаковани стоки намаляват разходите си за такса опаковка чрез участие в системата на основното дъщерно дружество в групата – ЕКОБУЛПАК България АД.

Дружеството не разпределя печалба, а акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

ЗА НАС

Вече 15 години ЕКОБУЛПАК АД и дъщерните дружества в групата са в помощ на хората и природата в България.

Успешното ни развитие се дължи на подкрепата на големи български и чуждестранни предприятия.

Заедно с фирмите, общините и гражданите, нашите дружества помагат в грижата за околната среда, като спестяват суровини и ресурси.

Георги Табаков

Председател на СД

Георги Табаков е роден на 4 август 1968г. в София. Завършва френски колеж в Мароко. През 1994 г. се дипломира в престижния International Relations State Institute в Москва. Председател е на Българския икономически форум.

Видьо Видев

Изпълнителен директор

Видьо Видев е роден на 20 август 1960 г. Висшето си образование завършва в Ленинградския инженерно – строителен институт в Санкт Петербург. С частен бизнес се занимава от 1991 г. Изпълнителен директор е на Видона АД и Нива АД.

Александър Кацаров

Член на СД

Александър Кацаров е роден на 3 май 1972 г. Специализира в техническите университети в Хановер и Магдебург. Ръководи компании в областта на системи за управление на качеството, както и управление на отпадъци и води.

АКЦИОНЕРИ

Наши акционери са 80 физически и юридически лица, включително някои от най-големите предприятия в България.
КОНТАКТИ
Да запазим България чиста за нашите деца

ЕКОБУЛПАК